Attracting managers to international companies based in Poland

Attracting managers to international companies based in Poland

 

Sylwia Przytula

 

Keywords: managers, expatriates, international company, recruitment, selection, placement

 

Summary: This article presents survey results concerning the recruitment of managers for the international companies operating in Poland. Taking into account the triad model, the article shows the forms of recruitment, selection techniques and placement methods of managers to companies which come from Asian, American and European sphere of culture.

The author presents the meaning of cultural factors in staffing for the key positions in surveyed firms.

 

References: 

Brewster, C., et al., Globalization of the HR. Routledge, UK, 2003.

Harzing, A., The International Human Resources Management. An Integrated Approach. Sage Publications, London, 1995.

Listwan, T., (ed.) Zarządzanie kadrami [Human Resources Management]. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2006.

Pocztowski, A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej [HRM in EU Countries], Wydawnictwo AE Kraków, 2003.

Przytuła, S., Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych [Staffing Managers to the International Companies]. Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2007.

Przytuła, S., Dobór pracowników na stanowiska kierownicze [in:] Listwan, T., Stor, M. (eds.), Zarządzanie kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce. Wyd. UE, Wrocław, 2008.

Przytuła [Stępczak] S., Problemy i dysfunkcje występujące w międzynarodowym zarządzaniu kadrami, [in:] Janowska, Z., Cewińska, J., Wojaszczyk, K. (eds.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2005.

Scullion, H., Brewster, C., The Management of Expatriates: Messages from Europe?, “Journal of World Business”, No. 36(4), 2001.

Torbiorn, I, Staffing Policies and Practices in European MNCs, [in:] Douglas, A., F. (ed.), Working Across Borders, p. 59, 2004.

Morley, M., HRM in International Enterprises: Evidence of the Subsidiaries of American Multinationals in Europe, [in:] Listwan, T. (ed.), Sukces w zarządzaniu. Perspektywa globalna i lokalna [Management Success. Global and Local Perspective]. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, 2004.

 

 

Download PDF

Read 1092 times Last modified on Thursday, 27 February 2014 11:01