Sustainable development as an educational challenge

Sustainable development as an educational challenge

 

Tadeusz Borys

 

Keywords: Educational challenge; Sustainable development; Axiological volatility

 

Summary The paper presents the consequences of evident axiological volatility experienced in many fields of social, economic and political lives. In particular, the educational system is vulnerably exposed to that sui generis schizophrenia. Compared with the past century, when axiology was obviously marginalized, the 21st century will be a major challenge for education based on a new development paradigm. The paradigm is characterized by balance, durability and sustainability, thus determining essence and logic of the second road. Its aim is to fulfil a holistic vision of humaneness. It is as well a core of a new educational model compatible with the UN Decade of Education for Sustainable Development (2005-2014) which was announced in January 2005.

 

References: 

Bauman Z., Globalizacja [Globalization], PIW Warszawa 2000.

Borys. T., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju [Indicators of sustainable development], Ekonomia i Środowisko, Białystok-Warszawa 2005.

Carley M., Spapens P., Dzielenie się światem – zrównoważony sposób życia i globalnie sprawiedliwy dostęp do zasobów naturalnych w XXI wieku [Sharing the world sustainable living and global equity in the 21st century], IiE, Białystok-Warszawa 2000.

Handy Ch., Głód ducha: Poza kapitalizm: Poszukiwanie sensu w nowoczesnym świecie [The hungry spirit: Beyond capitalism – A quest for purpose in the modern world], Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Makowski J., Wiek nędzarzy [A century of paupers], „Rzeczpospolita" No 47, 2001.

Skolimowski H., Wizje nowego millenium [Visions of a new millennium], EJB, Kraków 1999.

Shermer M., Rynkowy umysł [The mind of the market], Cis, Warszawa 2009.

Sztumski W., Refleksja na temat rozwoju zrównoważonego rozwoju (Czy zrównoważony rozwój jest fikcją, utopią, iluzją czy oszustwem?) [Reflection about sustainable development (Is sustainable development fiction, utopia, illusion or swindle?)],

“Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, No 2, 2008.

Sztumski W., The mythology of sustainable development, “Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, No 2, 2009.

Our common future, United Nations, New York 1987.

Wojtowicz A., Pazdan W., Johannesburg na żywo i co dalej [Johannesburg live and then what], Fenix, Opole 2002.

Zacher L.W., Trwały rozwój – utopia czy realna możliwość? [Sustainable development – utopia or real possibility?], “Problemy Ekorozwoju – Problems of Sustainable Development”, No 2, 2008.

 

Download PDF

Read 978 times Last modified on Thursday, 27 February 2014 11:11