1(22)/2009

ARTICLES

Giuseppe Calzoni, David Aristei, Valentina Bacchettini

INCOME DISTRIBUTION, GROWTH AND WELL-BEING: EVIDENCE OF A QUANTITATIVE APPROACH FOR SELECTED OECD COUNTRIES

Frank Lambrechts, Koen Sips, Tharsi Taillieu, Styn Grieten

VIRTUAL ORGANIZATIONS AS TEMPORARY ORGANIZATIONAL NETWORKS: BOUNDARY BLURRING, DILEMMAS, CAREER CHARACTERISTICS AND LEADERSHIP

Janusz M. Lichtarski

ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

Agata Kocia

TAX SYSTEM AS A FACTOR ATTRACTING INVESTMENT INTO THE EUROPEAN UNION MEMBER COUNTRIES

Petre Caraiani

STICKY PRICES VERSUS STICKY INFORMATION. AN APPLICATION FOR ROMANIA

Agnieszka Skowrońska

LOGISTIC POLICY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIALIZED REGION

Sevinc Mihci, Arzu Akkoyunlu-Wigley

THE IMPACT OF THE CUSTOMS UNION WITH THE EUROPEAN UNION ON TURKEY'S ECONOMIC GROWTHREVIEWS AND NOTES

Grażyna Światowy (ed.): KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W EUROPIE WIELU KULTUR JĘZYKOWYCH [MARKETING COMMUNICATION IN EUROPE OF MULTI-LANGUAGE CULTURES] (Henryk Mruk)

Tadeusz Listwan, Marzena Stor (eds.): ZARZĄDZANIE KADRA MENEDŻERSKA W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH W POLSCE [MANAGEMENT OF MANAGERIAL STAFF IN INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN POLAND] (Stanisław A. Witkowski)

Mieczysław Sobczak: STOSUNEK NARODOWEJ DEMOKRACJI DO KWESTII ŻYDOWSKIEJ W LATACH 1914-1919 [THE NATIONAL DEMOCRACY AND THE JEWISH QUESTION IN 1914-1919] (Zygmunt Kaczmarek)

Jerzy Korczak, Helena Dudycz, Mirosław Dyczkowski (eds.): ADVANCED INFORMATION TECHNOLOGIES FOR MANAGEMENT AITM 2007 (Stanisław Stanek)

Bogusława Drelich-Skulska (ed.): PROCESY INTEGRACYJNE W REGIONIE AZJI I PACYFIKU [INTEGRATION PROCESSES IN ASIA-PACIFIC REGION] (Krystyna Michałowska-Gorywoda)

Małgorzata Domiter: EKSPORT W DOKTRYNIE I POLITYCE GOSPODARCZEJ NA TLE PROCESÓW LIBERALIZACYJNYCH I INTEGRACYJNYCH [EXPORT IN A DOCTRINE AND ECONOMIC POLICY AGAINST THE BACKGROUND OF LIBERALIZATION AND INTEGRATION PROCESSES] (Kazimierz Starzyk)HABILITATION MONOGRAPHS

 

Read 1716 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 16:24