1-2(18)/2006

INAUGURAL LECTURE
FOR OPENING THE ACADEMIC YEAR
2006/2007

Jan
Kurowicki

ECONOMY AND ARTARTICLES

Danutë Diskienë, Birutë Galinienë, Vaclovas Lakis, Albinas Marčinskas

CHANGES IN THE REAL ESTATE AND LABOUR MARKETS DURING THE PROCESS OF LITHUANIA'S INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION

Adela Barabasz

ORGANIZATIONAL PERSONALITY AS A METAPHOR FOR UNDERSTANDING ORGANIZATIONS

Akbar Z. Ali, Adam Szyszka

ETHICAL FACTORS IN CAPITAL MARKET. SOCIALLY RESPONSIBLE VERSUS UNSCRUPULOUS INVESTMENT

Dariusz Klonowski

UNDERSTANDING VENTURE CAPITALISTS' DECISION ENVIRONMENT: EVIDENCE FROM CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Ewa Małuszyńska

FIRM MIGRATION

Marzena Stor

CREATING VALUE WITH DIVERSE TEAMS IN TRANSNATIONAL MANAGEMENT: DIVERSITY AS LIABILITIES AND ASSETS

Katarzyna Kowalska

GP-FUNDHOLDING EXPERIENCE IN POLAND: HEALTH CARE ACCESSIBILITY IMPROVEMENTSREVIEWS AND NOTES

Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak (eds.): TAKSONOMIA 12. KLASYFIKACJA I ANALIZA DANYCH - TEORIA I ZASTOSOWANIA [TAXONOMY. VOL. 12. CLASSIFICATION AND DATA ANALYSIS - THEORY AND APPLICATIONS]; TAKSONOMIA 13. KLASYFIKACJA I ANALIZA DANYCH [TAXONOMY. VOL. 13. CLASSIFICATION AND DATA ANALYSIS] (Eugeniusz Gatnar)

Agnieszka Stanimir: ANALIZA KORESPONDENCJI JAKO NARZĘDZIE DO BADANIA ZJAWISK EKONOMICZNYCH [CORRESPONDENCE ANALYSIS AS A TOOL FOR STUDY OF ECONOMIC PHENOMENA] (Małgorzata Rószkiewicz)

Bożena Klimczak, Andrzej Matysiak (eds.): DZIAŁANIA ZBIOROWE W TEORII I PRAKTYCE [COLLECTIVE ACTION IN THEORY AND PRACTICE] (Stanisław Rudolf)

Jerzy Niemczyk: WYRÓŻNIKI, BUDOWA I ZACHOWANIA STRATEGICZNE UKŁADÓW OUTSOURCINGOWYCH [DISCRIMINANTS, STRUCTURE AND STRATEGIC BEHAVIOURS OF OUTSOURCING SYSTEMS] (Adam Stabryła)

Zdzisław Pisz (ed.): ZMIANY SYTUACJI SPOŁECZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU W LATACH 1998-2002 [CHANGES OF SOCIAL SITUATION IN LOWER SILESIA, 1998-2002] (Robert Rauziński)

Jan Skalik (ed.): ZMIANA WARUNKIEM SUKCESU. PRZEOBRAŻENIA METOD I PRAKTYK ZARZĄDZANIA [CHANGE AS A CONDITION OF SUCCESS. METAMORPHOSES IN METHODS AND PRACTICES OF MANAGEMENT] (Cezary Suszyński)

Wiesław Pluta (ed.): ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRM - TEORIA I PRAKTYKA [FIRM'S FINANCE MANAGEMENT - THEORY AND PRACTICE] (Dariusz Zarzecki)HABILITATION MONOGRAPHS

 

Read 1420 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 16:52