1-2(14)/2003

INAUGURAL LECTURE
FOR OPENING THE ACADEMIC YEAR
2003/2004

Andrzej Kaleta

STRATEGIC MANAGEMENT IN TURBULENT CONDITIONSARTICLES

Giuseppe Calzoni, Cristina Montesi, Cristiano Perugini

TERRITORIAL PARADIGMA OF COMPETITIVENESS ON INTERNATIONAL K MARKETS: REGIONAL AND SUBREGIONAL EXPORT PERFORMANCE OF UMBRIA, ITALY

Izabela Bludnik

HOW DEAD IS KEYNES FOR NEW KEYNESIANS?

Dariusz Klonowski

POLAND'S SYSTEMIC UNCOMPETITIVENESS: A FOCUS ON LEGAL AND TAX INFRASTRUCTURE

Magdalena Kiedrowska, Paweł Marszałek

DEFLATION: THE MATTER UNDER DISCUSSION

Krzysztof Zalega

BANK REGULATION AND SUPERVISION. THE LATEST THEORIES, MODELS AND VIEWS

Artur Więznowski, Katarzyna Więznowska

THE CHANGES IN THE STRUCTURE OF MONEY SUPPLY IN POLAND AND THEIR MACROECONOMIC CONSEQUENCES

Dorota Korenik

POLISH REGULATIONS CONCERNING SPECIAL PURPOSE RESERVE - CHANGES AND CONSEQUENCES FOR BANKS

Dorota Appenzeller, Wanda Nowara

BANKTRUPCY RISK OF SELECTED COMMERCIAL BANKS IN POLAND

Maria Mach

INTEGRATING KNOWLEDGE FROM HETEROGENEOUS SOURCES

Elżbieta Wojnicka

THE FIRST OVERVIEW OF CLUSTERS IN POLANDREVIEWS AND NOTES

Tadeusz Dudycz: FINANSOWE NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA [FINANCIAL TOOLS OF VALUE BASED MANAGEMENT] (Krzysztof Marcinek)

Małgorzata Gableta: CZŁOWIEK I PRACA W ZMNIENIAJĄCYM SIĘ PRZEDSIĘBIORSTWIE [MAN AND WORK IN A CHANGING ENTERPRISE] (Józef Jagas)

Bernard M. Hoekman, Michał Maciej Kostecki: EKONOMIA ŚWIATOWEGO SYSTEMU HANDLU. WTO: ZASADY I MECHANIZMY NEGOCJACJI [Polish edition of the book: THE POLITICAL ECONOMY OF THE WORLD TRADING SYSTEM. THE WTO AND BEYOND] (Ewa Bogacka-Kisiel)

Ewa Konarzewska-Gubała (ed.): ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ. KONCEPCJE, METODY, STUDIA PRZYPADKÓW [TOTAL QUALITY MANAGEMENT. CONCEPTS, METHODS AND CASE STUDIES] (Krystyna Lisiecka)

Olga Kowalczyk: SYSTEM ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO WOBEC POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH [SOCIAL SECURITY SYSTEM FOR THE DISABLED] (Aldona Frączkiewicz-Wronka)

Janusz Łyko: POMIAR PROGNOZY INFLACJI [INFLATION MEASURING AND FORECASTING (Jerzy Mika)HABILITATION MONOGRAPHS
(summaries)


CHRONICLE

 

Read 1532 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 17:05