1(12)/2002

ARTICLES

Finn Olesen

FORMALISM AND MACROECONOMICS - A POST-KEYNESIAN PERSPECTIVE

Michel Maciej Kostecki, Marcin Nowakowski

REGULATORY BARRIERS TO EXPORT OF SERVICES: A MANAGERIAL VIEW FROM POLAND-BASED EXPORT FIRMS

Danuta Strahl

IMPROVED REGIONAL COMPETITIVENESS AS A GOAL OF AREA DEVELOPMENT STRATEGIES

Jan Skalik, Adela Barabasz, Grzegorz Bełz

POLISH MANAGERS AND CHANGE MANAGEMENT PROCESS. CONCLUSIONS BASED ON THE RESEARCH IN LOWER SILESIA

Agnieszka Żarczyńska, Iwona Janiak

SYNERGY EFFECT IN THE PROCESS OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

Zofia Mielecka-Kubień

SOME ECONOMIC AND SOCIAL CONSEQUENCES OF ALCOHOL ABUSE AND SMOKING IN POLAND

Agnieszka Bukietyńska, Mariusz Czekała

COMPARISON OF INCOME DISTRIBUTION FOR TWO DIFFERENT SOCIAL GROUPSREVIEWS AND NOTES

Raymond Courbis, Władysław Welfe (eds.): CENTRAL AND EASTERN EUROPE ON ITS WAY TO EUROPEAN UNION: SIMULATION STUDIES BASED ON MACROMODELS. Peter Lang, Frankfurt am Main 1999 (Andrzej Bocian)

Czesław Domański, Krystyna Pruska: NIEKLASYCZNE METODY STATYSTYCZNE [NON-CLASSIC STATISTICAL METHODS]. PWE, Warszawa 2000 (Aleksander Zeliaœ)

Camilla Jensen: FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND TECHNOLOGICAL CHANGE IN POLISH MANUFACTURING, 1989-98. Odense University Press 2001 (Wiesław Pluta)

Bożena Klimczak (ed.): SAMORZĽD GOSPODARCZY I ZAWODOWY W PROCESIE POWSTAWANIA ŁADU RYNKOWEGO W POLSCE [ECONOMIC AND TRADE SELF-GOVERNMENT IN THE PROCESS OF CREATING MARKET ORDER IN POLAND]. WUE 2001 (Stanisław Wykrętowicz)

Stanisław Nowosielski: CENTRA KOSZTÓW I CENTRA ZYSKU W PRZEDSIĘBIORSTWIE [COST AND PROFIT CENTRES IN AN ENTERPRISE]. WUE 2001 (Stanisław Sudoł)

Stefan Tokarski: MODEL INTERAKCYJNY EFEKTYWNOŒCI KIEROWANIA [THE INTERACTIVE MODEL OF EFFECTIVE MANAGEMENT]. Oficyna Wydawnicza Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002 (Józef Penc)

Artur Zaborski: SKALOWANIE WIELOWYMIAROWE W BADANIACH MARKETINGOWYCH [MULTIDIMENSIONAL SCALING IN MARKETING RESEARCH]. WUE 2001 (Krzysztof Jajuga)

HABILITATION MONOGRAPHS 2000
(summaries)

 

Read 1435 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 17:17