1(9)/2000

ARTICLES

Jacenta Łucewicz

PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CULTURES BY MANAGERS IN EIGHT ORGANIZATIONS

Hilda Martens

THE PEOPLE SIDE OF ORGANIZATIONAL CHANGE IN A LARGE BUREAUCRATIC ORGANIZATION. A CASE STUDY IN THE BELGIAN TAX ADMINISTRATION

Marzena Stor

EFFECTIVE COMMUNICATION AS A MOTIVATIONAL STIMULATOR

Bożena Klimczak

THE ROLE OF MANAGERS IN THE PRIVATIZATION OF STATE-OWNED ENTERPRISES IN POLAND

Jan Lichtarski

THE RELATIONS BETWEEN THEORY AND PRACTICE IN IMPROVING ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN A COMPANY

Camilla Jensen

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AND INNOVATORY CAPACITY. EMPIRICAL EVIDENCE FROM THE POLISH INNOVATION SURVEY

Michael Morley
Noreen Heraty

CONTEXTUALIZING THE CELTIC TIGER: THE IRISH LABOUR MARKET IN REVIEW

Iwona Dorota Czechowska

OBLIGATORY RESERVES RATIO AND OPEN MARKET OPERATIONS AS THE INSTRUMENTS OF THE NATIONAL BANK OF POLAND

Dorota Korenik

NON-BANKING FINANCIAL INTERMEDIARIES IN THE STRATEGY OF A BANK IN THE RETAIL MARKET

Dorota Kwiatkowska
Urszula Załuska
Paweł Hanczar

COMPARING THE ECONOMIC CONDITION OF MANUFACTURING BRANCHES IN POLAND ON THE BASIS OF OBJECTIVE STATISTICAL DATA AND BUSINESS SURVEYS

Wojciech Kędzia

FEASIBILITY AND PROFITABILITY STUDIES IN MINING INVESTMENT

Maria Niewiadoma

UNSOLVED PROBLEMS IN POLISH ACCOUNTING IN 1999

Aleksander Zeliaś

DIE NATIONALEN MINDERHEITEN IN POLEN. VERSUCH EINER BEWERTUNG

REVIEWS AND NOTES

Andrzej Bąk: MODELOWANIE SYMULACYJNE WYBRANYCH ALGORYTMÓW WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ W JĘZYKU C++ [SIMULATION MODELLING OF SELECTED ALGORITHMS IN A MULTIDIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS IN C++ LANGUAGE]. Wrocław 1999. (Andrzej Barczak)

Ewa Bogacka - Kisiel (ed.): PODSTAWY ZARZĄDZANIA FINANSAMI BANKU KOMERCYJNEGO [BASICS OF FINANCIAL MANAGEMENT IN A COMMERCIAL BANK]. Wrocław 1999. (Grażyna Borys)

Maria Cieślak (ed.): PROCESY DEMOGRAFICZNE W BYŁYCH WOJEWÓDZTWACH DOLNOŚLĄSKICH W LATACH 1975-1997 [DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE FORMER LOWER SILESIA PROVINCES BETWEEN 1975-1997]. Wrocław 1999. (Kazimierz Zając)

Małgorzata Gableta (ed.): POTENCJAŁ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. KSZTAŁTOWANIE I WYKORZYSTANIE [LABOUR POTENTIAL IN AN ENTERPRISE. MODELLING AND APPLICATION]. Wrocław 1998; and POTENCJAŁ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE. PROBLEMY PRAKTYCZNE [LABOUR POTENTIAL IN AN ENTERPRISE. PRACTICAL PROBLEMS]. Wrocław 1999. (Józef Jagas)

Mirosława Klamut (ed.): KONKURENCYJNOŚĆ REGIONÓW [COMPETITIVENESS OF REGIONS]. Wrocław 1999. (Jan Łoboda)

Krystyna Mazurek-Łopacińska (ed.): UNIA EUROPEJSKA. PROBLEMY, WYZWANIA, NADZIEJE [EUROPEAN UNION. PROBLEMS, CHALLENGES, EXPECTATIONS]. Wrocław 1998. (Krystyna Kietlińska)

Adam Nowicki: STRATEGIA DOSKONALENIA SYSTEMU INFORMACYJNEGO W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM [THE STRATEGY OF IMPROVING INFORMATION SYSTEM IN BUSINESS MANAGEMENT]. Wrocław 1999. (Bogdan Stefanowicz)

Adam Nowicki, Jacek Unold (eds.): TRANSACTIONS IN INTERNATIONAL INFORMATION SYSTEM. Journal published by WUE. (Jerzy Kisielnicki)

Walenty Ostasiewicz (ed.): STATYSTYCZNE METODY ANALIZY DANYCH [STATISTICAL METHODS OF DATA ANALYSIS]. Wrocław 1998. (Jerzy Mika)

Jerzy Sokołowski (ed.): ANALIZA PROCESÓW PRYWATYZACJI W EUROREGIONIE NYSA - STUDIUM PORÓWNAWCZE [ANALYSIS OF THE PRIVATIZATION PROCESS IN THE NYSA EURO-REGION - A COMPARATIVE STUDY]. Wrocław 1999. (Zofia Wysokińska)

Danuta Sołtys (ed.): RACHUNEK KOSZTÓW. ELEMENTY RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ [COST ACCOUNTING.ELEMENTS OF MANAGERIAL ACCOUNTING]. Wrocław, 1999. (Bronisław Micherda)

Stanisław Urban, Anna Olszańska: ZORGANIZOWANE RYNKI TOWAROWE. GIEŁDY TOWAROWE, AUKCJE, CENTRA HANDLU HURTOWEGO, TARGI I WYSTAWY. [ORGANIZED COMMODITY MARKETS. COMMODITY EXCHANGES, AUCTIONS, WHOLESALE MERCHANDISE CENTRES, TRADE FAIRS AND EXHIBITIONS.] Wrocław 1998. (Tadeusz Stachowski)

Jerrold H. Zar: BIOSTATISTICAL ANALYSIS, Upper Saddle River 1999. (Agnieszka Bukietyńska)

HABILITATION MONOGRAPHS 1999
(summaries)

CHRONICLE

 

Read 1601 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 19:00