2(8)/1999

INAUGURAL LECTURE
FOR OPENING THE ACADEMIC YEAR
1999/2000

Jerzy Sokołowski

PROPOSALS OF CHANGES IN THE POLISH TAX SYSTEM IN RELATION TO DIRECT AND INDIRECT TAXES

ARTICLES

Andrzej Matysiak

ORIGINS, SOURCES AND FUNCTIONS OF SOCIAL CAPITAL

Michael Morley
Ambrose Downey

TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND THE LABOUR PROCESS DEBATE: A CRITICAL PERSPECTIVE

Anna Barbara Kisiel-Łowczyc
Jan W. Owsiński
Sławomir Zadrożny

TRADE RELATION STRUCTURES IN BALTIC EUROPE

Marek Obrębalski
Danuta Strahl

INFORMATIONAL RANGE OF LOCAL DATABASE IN POLAND VS. EUROPEAN INFRAREGIONAL INFORMATIONAL SYSTEM - SIRE

Bożena Baborska

THE CONCEPT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE - SOME THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES

Stanisław Czaja
Agnieszka Becla

PUBLIC WILLINGNESS AND ABILITY TO PAY IN THE MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT IN THE WROCŁAW TOWN REGION

Janusz Słodczyk
Dariusz Rajchel
Zbigniew Jakubczyk

CHANGES IN THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF SMALL AND MIDDLE-SIZED TOWNS IN THE PERIOD OF TRANSFORMATION (USING THE EXAMPLE OF THE OPOLE REGION)

Andrzej Rapacz

SERVICE QUALITY IN THE TOURIST INDUSTRY AND METHODS OF SECURING IT

Dorota Korenik

REFORM OF THE PENSION SYSTEM IN POLAND

Marek Walesiak

DISTANCE MEASURE FOR ORDINAL DATA

Piotr Nesterowicz
Mieczysław Przybyła

EMERGING ORGANIZATIONAL CHALLENGE - MANAGING CONTINUOUS SELF-RENEWAL AND OPERATIONAL EFFECTIVENESS

REVIEWS AND NOTES

Maria Cieślak, ed.: PROGNOZOWANIE GOSPODARCZE. METODY I ZASTOSOWANIA [ECONOMIC FORECASTING. METHODS AND APPLICATIONS]. Warszawa 1997. (Bogusław Guzik)

K. Jajuga, ed., series: RYNEK KAPITAŁOWY [CAPITAL MARKET]. Wrocław 1997. (Waldemar Tarczyński)

Zdzisław Jasiński, ed.: MOTYWOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE. UWALNIANIE LUDZKIEJ PRODUKTYWNOŚCI [MOTIVATION IN AN ENTERPRISE. RELEASING HUMAN PRODUCTIVITY]. Warszawa 1998. (Izabela Kołodziejczyk-Olczak)

Rafał Krupski, ed.: STRATEGIE MARKETINGOWE [MARKETING STRATEGIES]. Wrocław 1998. (Stefan Mynarski)

Elżbieta Niedzielska, ed.: INFORMATYKA EKONOMICZNA [ECONOMIC COMPUTER SCIENCE]. Wrocław 1998. (Stanisław Wrycza)

Walenty Ostasiewicz: LOGIKA DLA INFORMATYKÓW [LOGIC FOR COMPUTER SCIENTISTS]. Wrocław 1998. (Andrzej Siemianowski)

Walenty Ostasiewicz: REMARKS TO THE REVIEW BY A. SIEMIANOWSKI

Zdzisław Pisz, ed.: ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE [SOCIAL SECURITY]. Wrocław 1998. (Robert Rauziński)

Ludwik Skiba, ed.: EKONOMIA W POLSCE PO DOMINACJI MARKSISTOWSKIEJ [ECONOMICS IN POLAND AFTER THE DOMINATION OF MARXISM]. Wrocław 1998. (Jerzy Chodorowski)

Jarosław Witkowski: LOGISTYKA FIRM JAPOŃSKICH [LOGISTICS OF JAPANESE FIRMS]. Wrocław 1998. (Danuta Kempny)

HABILITATION MONOGRAPHS 1999
(summaries)

CHRONICLE

 

Read 1694 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 19:05