1(7)/1999

 

ARGUMENTA OECONOMICA INTERNATIONAL SCIENTIFIC COUNCIL

ARTICLES

Jochen Schumann

HEINRICH VON STORCH'S THEORY OF INNER GOODS AS DETERMINANTS OF A NATION'S CIVILlZATION

Ludwik Skiba
Robert Majkut

INTERDISCIPLINARY ASPECT OF THE THEORY OF MARKET

Bożena Klimczak

ETHICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Jędrzej Chumiński

DER EINFLUß DES KRIEGES UND DER GRENZVERÄNDERUNGEN AUF DEN STAND DER INDUSTRIE IN POLEN

Maria Węgrzyn

HEALTH INSURANCE - FURTHER STEP TOWARDS SYSTEM CHANGES IN THE HEALTH CARE

Stanisław Nowosielski

CONTROLLING INTERNAL SUBJECTS OF AN ORGANIZATION

Krzysztof Łobos

BUSINESS STRATEGY AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF AN ENTERPRISE. THE OUTCOMES OF EMPIRICAL RESEARCH IN POLISH CHEMICAL COMPANIES

Zbigniew Antczak

COMMUNICATING COMPANY CHANGE

Stanisław Chełpa

SOCIAL ENGINEERING AND INTRODUCING CHANGES IN AN ORGANIZATION

Joanna Schreurs
Andrzej Baborski
Mieczysław Owoc
W. Kościukiewicz

GLOBAL UNIVERSlTY ENTERPRISES AND INTER-ENTERPRISES COLLABORATION BASED ON INTERNET AND GROUPWARE TECHNOLOGY

Maria Cieślak

METHOD OF FORECASTING BY SPATIO - TEMPORAL ANALOGIES

Waldemar Tarczyński

THE FUNDAMENTAL ATTITUDE TO BUILDING A STOCK PORTFOLIO

Marek Walesiak
Józef Dziechciarz
Andrzej Bąk

AN APPLICATION OF CONJOINT ANALYSIS FOR PREFERENCE MEASUREMENT

REVIEWS AND NOTES

Stanisław Czaja: TEORIOPOZNAWCZE I METODOLOGICZNE KONSEKWENCJE WPROWADZENIA PRAWA ENTROPII DO TEORII EKONOMII [EPISTEMOLOGICAL AND METHODOLOGICAL CONSEQUENCES OF INTRODUCING THE LAW OF ENTROPY INTO THEORY OF ECONOMICS]. Wrocław 1997. (Anna Jankowska - Kłapkowska)

Zbigniew Jakubczyk, Jerzy Lichtoń, Aleksandra Pastusiak: REGIONALNA GOSPODARKA ODPADAMI [REGIONAL WASTE MANAGEMENT]. Warszawa 1998. (Janusz Słodczyk)

Rafał Krupski, ed.: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE. KONCEPCJE. METODY [STRATEGIC MANAGEMENT. CONCEPTS AND METHODS]. Wrocław 1998. (Bogdan Nogalski)

Maria Niewiadoma: SŁOWNIK MENEDŻERA [DICTIONARY FOR MANAGERS]. Part I: POLISH - ENGLISH Expert. Wrocław 1996; VADEMECUM WSPÓŁCZESNEGO EKONOMlSTY [VADEMECUM OF MODERN BCONOMIST]. Wrocław 1996; ENGLISH - POLISH DICTIONARY FOR MANAGERS. Warszawa 1997. (Monika Neymann)

Halina Towarnicka: STRATEGIA INWESTYCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA [THE INVESTMENT STRATEGY OF AN ENTERPRISE]. Wrocław 1998. (Władysław Janasz)

HABILITATION MONOGRAPHS 1998
(summaries)

LIST OF PUBLICATIONS BY THE ACADEMIC STAFF OF THE WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 1998

 

Read 1494 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 19:10