1-2(6)/1998

INAUGURAL LECTURE
FOR OPENING THE ACADEMIC YEAR
1998/1999

Andrzej Gospodarowicz

THE BANKING SECTOR IN THE CONTEXT OF POLISH INTEGRATION IN THE EU

ARTICLES

St. Czaja B. Fiedor
Z. Jakubczyk
I. Rumianowska

THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE BASEL CONVENTION. CASE STUDY FOR POLAND

Anna Luty
Wł. Luty

DILEMMAS OF LIBERAL DEMOCRACY

Grażyna Wrzeszcz - Kamińska

LEASE PRIVATIZATION AS A NONSTANDARD CONTRACT

Barbara Olszewska
Leon Olszewski

DETERMINANTS OF THE STRATEGY OF FIRMS DURING TRANSITION

Michael J. Morley
Sarah Moore
Philip O'Regan

UPPER ECHELONS AND CORPORATE OUTCOMES: THE CASE OF INTERNATIONAL DIVISIONS OF US MULTINATIONAL CORPORATIONS IN IRELAND

M. Domiter
B. Drelich - Skulska

LEGAL BASIS FOR THE ACTIVITY OF FOREIGN ENTITIES IN THE RUSSIAN FEDERATION

Aurelia Polańska

KNOWN AND UNREALIZED QUESTIONS ON UNEMPLOYMENT IN POLAND

Elżbieta Kryńska

THE POLISH LABOUR MARKET IN THE PERIOD OF ADJUSTMENT TO THE EUROPEAN UNION

Irena Kociszewska

THE CHARACTERISTICS OF ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPEMENT IN POLAND AGAINST THE BACKGROUND OF WORLD TENDENCIES

Giovanna Tagliabue
Ambrogio Ghirighelli

MORE CONSUMER EXPENDITURE CONSIDERATIONS

Janina Jakubczyc
Mieczysław Owoc

KNOWLEDGE MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

REVIEWS AND NOTES

Bożena Borkowska and Bożena Klimczak, eds.: MIKROEKONOMICZNE STUDIUM PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE PRYWATYZACJI [MICROECONOMIC STUDY OF COMPANIES IN THE PROCESS OF PRIVATIZATION]. Wrocław 1997. (Stanisław Kiełczewski)

Ryszard Brol: PROCESY URBANIZACYJNE WSI POLSKIEJ [URBANIZATION PROCESSES IN RURAL AREAS OF POLAND]. Wrocław 1996. (Eugeniusz Wojciechowski)

Andrzej Gospodarowicz, ed.: SYSTEMY INFORMATYCZNE W BANKOWOŚCI [COMPUTER INFORMATION SYSTEMS IN BANKING]. Wrocław 1996. (Edward Radosiński)

Zdzisław Hellwig, ed.: EKSPANSJA GOSPODARCZA POLSKI KOŃCA XX WIEKU [THE ECONOMIC EXPANSION OF THE END OF 2OTH CENTURY POLAND]. Poznań 1997. (Łucja Tomaszewicz)

Bożena Iwankiewicz - Rak: MARKETING W ORGANIZACJACH NIEDOCHODOWYCH - WYBRANE PROBLEMY ADAPTACJI W WARUNKACH POLSKICH [MARKETING OF NON-PROFIT MAKING ORGANIZATIONS - SELECTED PROBLEMS OF ADAPTINIG TO POLISH CONDITIONS]. Wrocław 1997. (Józefa Kramer)

Krystyna Mazurek - Łopacińska: ZACHOWANIA NABYWCÓW JAKO PODSTAWA STRATEGII MARKETINGOWEJ [CONSUMER BEHAVIOUR AS BASIS OF MARKETING STRATEGY]. Wrocław 1997. (Andrzej Szromnik)

Marian Noga: SPOŁECZEŃSTWO - GOSPODARKA - ŚRODOWISKO [SOCIETY - ECONOMICS - ENVIRONMENT]. Poznań 1996. (Anna Jankowska - Kłapkowska)

Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka: STATYSTYKA. ELEMENTY TEORII I ZADANIA [STATISTICS. ELEMENTS OF THEORY AND TASKS]. Wrocław 1995. (Jadwiga Suchecka)

Wanda Ronka - Chmielowiec: RYZYKO W UBEZPIECZENIACH - METODY OCENY [RISK IN INSURANCE - METHODS OF EVALUATION]. Wrocław 1997. (Tadeusz Stanisz)

CHRONICLE

 

Read 1467 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 19:15