2(5)/1997

INAUGURAL LECTURE
FOR OPENING THE ACADEMIC YEAR
1997/1998

Bożena Klimczak GREAT MORALISTS AND THE MYTH OF AMORAL BUSINESS


ARTICLES

Antoni Smoluk

PRE-ORDERS IN ECONOMICS AND MATHEMATICS

Anna Malina
Aleksander Zeliaś

TAXONOMISCHE ANALYSE DER RÄUMLICHEN UNTERSCHIEDE DER LEBENSQUALITÄT DER BEVÖLKERUNG IN POLEN IM JAHRE 1994

Bogusław Fiedor

PRIVATIZING THE POLISH ECONOMY: BENEFITS AND DANGERS TO NATURAL ENVIRONMENT

Stanisław Czaja
Bogusław Fiedor
Andrzej Graczyk

IDENTIFICATION AND VALUATION OF CONSEQUENCES OF AIR POLLUTION RELATED HAZARDS TO FORESTS (A CASE STUDY OF POLAND)

Lesław Martan

GRUNDFRAGEN DER BETRIEBLICHEN ARBEITS - UND ENTLOHNUNGSPROZESS

Maria Cieślak
Ireneusz Kuropka

THE STATE OF HEALTH OF THE POPULATION AND ACCESSIBILITY TO PHYSICIANS

Uwe Kasimier

BEHINDERTENEINRICHTUNGEN IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Jarosław Witkowski

APEC VS. EU COOPERATION THROUGH DIVERSIFICATION

Grażyna Osbert-Pociecha

RESTRUCTURING OF FIRMS THROUGH DIVESTMENT (RESEARCH FINDINGS)

Waldemar K. Ćwikliński
Jacek W. Kaczmar

STATUTORY REGULATION ON PUBLIC PROCUREMENT IN THE STATE OF MISSISSIPPI IN THE USA

Mieczysław J. Owoc

RELIABILITY AS THE CRITERION OF KNOWLEDGE BASE VALIDATION
REVIEWS AND NOTES

Aldona Kamela-Sowińska: WARTOŚĆ FIRMY [VALUE OF A COMPANY]. Warszawa 1996. (Mirosława Kwiecień)Bożena Klimczak: ETYKA GOSPODARCZA [BUSINESS ETHICS]. Wrocław 1996. (Władysław Balicki)Ryszard Kłeczek, Witold Kowal, Jacek Woźniczka, Aniela Styś, ed.: STRATEGICZNE PLANOWANIE MARKETINGOWE [STRATEGIC PLANNING IN MARKETING]. Warszawa 1996. (Marcin K. Nowakowski)Aurelia Polańska: EKONOMIKA PRACY W ZARZĄDZANIU [LABOUR ECONOMY IN MANAGEMENT]. Gdańsk 1996. (Zdzisław Jasiński)


HABILITATION MONOGRAPHS 1996-1997
(summaries)CHRONICLE 1996


LIST OF PUBLICATIONS BY THE ACADEMIC STAFF OF THE WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 1997


Reviewers contributing to Argumenta Oeconomica

 

Read 1421 times Last modified on Tuesday, 14 August 2012 19:20