1(4)/1997


MAJOR DATES IN THE HISTORY OF THE WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS


MAIN SCIENTIFIC SCHOOLS IN THE WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS

Bożena Klimczak

WHY A WROCLAW SCHOOL OF ECONOMIC THOUGHT HAS NOT EVOLVED

Ber Haus
Jan Lichtarski

SCHOOL OF MANAGEMENT

Wanda Romanowska

FIFTY YEARS OF THE DEPARTMENT OF FINANCE

Boleslaw Winiarski

SCHOOL OF ECONOMIC POLICY

Danuta Misińska

SCHOOL OF ACCOUNTING

Aniela Styś
Krystyna Mazurek-Łopacińska

SCHOOL OF MARKETING

Elżbieta Niedzielska
Adam Nowicki

SCHOOL OF COMPUTER SCIENCE

Teresa Znamierowska

ACADEMIC SCHOOLS IN THE FACULTY OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND ECONOMICS

St. Bartosiewicz 
W. Ostasiewicz

SCHOOL OF QUANTITATIVE METHODS


UNIVERSITY DIRECTORY

THE SENATE

DEPARTMENTS AND THE FIELDS OF RESEARCH


HONORIS CAUSA DOCTORS' LECTURES

Reinhard Selten

LERNRICHTUNGSTHEORIE

Aleksander Zeliaś

THE ACHIEVEMENTS AND SCHORTCOMINGS FORECASTING THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC PROCESSES


ARTICLES

Bożena Klimczak

PRIVATIZATION IN POLAND AS AN ETHICAL ISSUE

Stanisław Czaja, Bogusław Fiedor, Andrzej Graczyk

ECOLOGICAL ASPECTS OF BASIC SECTORAL POLICIES IN THE 1990s IN POLAND

Maria Piotrowska

EVALUATION OF INTEREST RATE STRATEGY

Bożena Borkowska

SPECIFICITY OF ASSETS AND CONTRACTUAL RELATIONS: THE CASE OF A THERMAL POWER PLANT

Michael J. Morley, Michael Crowley

FROM THE QUALITY OF WORKING LIFE MOVEMENT THROUGH HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TO POST-FORDISM: A CRITIQUE OF THE NATURE AND DETERMINANTS OF DIRECT EMPLOYEE PARTICIPATION

Hilda Martens, Felix Courthouts

THE WEAKNESSES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE BELGIAN MINISTRY OF FINANCE

Izabela Leśkiewicz, Kare Sandvik

DRIVERS OF CUSTOMER SATISFACTION AND LOYALTY: THE MODERATING EFFECT OF CUSTOMER EXPERIENCE

Wojciech Rybicki

MATHEMATICS OF UTILITY AND RISK. THREE PAPERS ON STOCHASTIC ECONOMY, FINANCE AND INSURANCE


REVIEWS AND NOTES

Paweł Dittmann: METODY PROGNOZOWANIA SPRZEDAŻY W PRZEDSIĘBIORSTWIE [METHODS OF FORECASTING COMPANY SALES]. Wrocław 1996. (Aleksander Zeliaś)

Krystyna Mazurek-Łopacińska: BADANIA MARKETINGOWE. PODSTAWOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ [MARKETING RESEARCH. RUDIMENTAL METHODS AND AREAS OF APPLICATIONS]. Wrocław 1996. (Leszek Żabiński)

Stanisław Krawczyk: BADANIA OPERACYJNE DLA MENEDŻERÓW [OPERATIONAL RESEARCH FOR MANAGERS]. Wrocław 1996. (Jerzy Mika)

Zdzisław Pisz, ed.: ZADANIA SPOŁECZNE [SOCIAL TASKS]. Wrocław 1996.(Jan Danecki)

Jan Rymarczyk, ed.: HANDEL ZAGRANICZNY. ORGANIZACJA I TECHNIKA [FOREIGN TRADE - ORGANIZATION AND TECHNIQUE]. Wrocław 1996. (Anna Barbara Kisiel-Łowczyc)

Danuta Strahl: MODELE ZARZĄDZANIA BANKIEM (model TRIADA) [MODELS OF BANK MANAGEMENT (TRIADA model)]. Wrocław 1996. (Michał Kolupa)

Halina Towarnicka: INWESTYCJE RZECZOWE W WARUNKACH TRANSFORMACJI [MATERIAL INVESTMENT IN TRANSFORMATION CONDITIONS]. Wrocław 1996. (Elżbieta Mączyńska)

Marek Walesiak: METODY ANALIZY DANYCH MARKETINGOWYCH [METHODS OF MARKETING DATA ANALYSIS]. Wrocław 1996. (Stefan Mynarski)


LIST OF PUBLICATIONS BY THE ACADEMIC STAFF OF THE WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 1996